๒๗ พ.ย.๖๑ นาวาเอก เกียรติพงศ์ ศรีโสภา ราชนาวี รอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร ให้การต้อนรับ รอง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เสธทหาร และ รองเสธทหาร ในการตรวจเยี่ยม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร การซ้อมย่อยกำหนดการจัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนทั่วไปในกิจกรรม BikeUnAiRak ณ สนามศุภชลาศัย