๒๗ พ.ย.๖๑ พลตรี โชคชัย พลสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร พร้อมด้วย รอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร ให้การต้อนรับ พลโท สุเมธ นิลมัย เจ้ากรมการสื่อสารทหาร ตรวจเยี่ยมความพร้อม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร ในการซ้อมย่อยกำหนดการจัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนทั่วไปในกิจกรรม BikeUnAiRak ณ สนามศุภชลาศัย