๒๗ พ.ย.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ พลตรี โชคชัย พลสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร พร้อมด้วย รอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร และ หัวหน้า หน่วยขึ้นตรง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร กำลังพล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร ซ้อมย่อยกำหนดการจัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนทั่วไปในกิจกรรม BikeUnAiRak ณ สนามศุภชลาศัย