Print
Category: กิจกรรมและการปฏิบัติราชการ
Hits: 749

๒๒ พ.ย.๖๑ เวลา ๑๑๓๐ พลตรี โชคชัย พลสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร และ หัวหน้า หน่วยขึ้นตรง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร เดินทางตรวจพื้นที่เพื่อวางแผนเตรียมการปฏิบัติในการนับยอดสิ่งของพระราชทานสำหรับกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ณ สนามศุภชลาศัย กทม.

timeline_20181122_134913.jpg timeline_20181122_134916.jpg timeline_20181122_134919.jpg

timeline_20181122_134921.jpg timeline_20181122_135449.jpg timeline_20181122_135450.jpg

timeline_20181122_135452.jpg timeline_20181122_135454.jpg timeline_20181122_135501.jpg

timeline_20181122_135503.jpg timeline_20181122_135505.jpg timeline_20181122_135506.jpg