๒๒ พ.ย.๖๑ เวลา ๑๑๓๐ พลตรี โชคชัย พลสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร และ หัวหน้า หน่วยขึ้นตรง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร เดินทางตรวจพื้นที่เพื่อวางแผนเตรียมการปฏิบัติในการนับยอดสิ่งของพระราชทานสำหรับกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ณ สนามศุภชลาศัย กทม.