เมื่อวันที่ ๘ ต.ค.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ ศทส.สส.ทหาร นำโดย น.อ. เกียรติพงศ์ ศรีโสภา ร.น. รอง ผอ ศทส.สส.ทหาร และคณะ แนะนำประชาสัมพันธ์ Road Show วิถีไอที บก.ทท. (My RTARF) ให้ สน.เสธ.ทหาร ณ ห้องประชุม สลก.ฯ โดยมี พล.ต. ชนุตม์ ศิริธรรม ผช.หน.ฝสธ.เสธ.ทหาร และคณะ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย