เมื่อวันที่ ๗ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๓๓๐ ศทส.สส.ทหาร นำโดย น.อ. เกียรติพงศ์ ศรีโสภา ร.น. รอง ผอ ศทส.สส.ทหาร และคณะแนะนำประชาสัมพันธ์ Road Show วิถีไอที บก.ทท. (My RTARF) ให้ สน.รอง เสธ.ทหาร (ทอ.) ณ ห้องประชุม สลก.ฯ
โดยมี น.อ. มนไท ศรีสวรรค์ และคณะ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย