เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย.๖๔ เวลา ๐๙๔๐ กบส.ศทส.สส.ทหาร (กพร.ศทส.สส.ทหาร) ประชุมติดตามความคืบหน้าระบบงานงบประมาณด้านกำลังพล ณ ห้องประชุม กบส.ศทส.ฯ (กพร.ศทส.ฯ) โดยมี ผอ.ศทส.สส.ทหาร เป็นประธาน