เมื่อวันจันทร์ที่​ ๑๓​ ก.ย.๖๔ ศทส.สส.ทหาร​ จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ศทส.สส.ทหาร​ ครบรอบปีที่​ ๓๑ ได้มีพิธีถวายเครื่องสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีสงฆ์ ณ วัดผาสุกมณีจักร และร่วมบริจาคปัจจัยให้​ โรงพยาบาลสงฆ์, วัดแคนอก และวัดเสาธงหิน