เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค.๖๔ พล.ต.หญิง​ รัชนี​พร​ ผดุงผล ผอ.ศทส.สส.ทหาร รับรายงานตัวพนักงานราชการ ณ ศทส.สส.ทหาร