เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค.๖๔ ผอ.ศทส.สส.ทหาร ได้รับมอบของเยี่ยมกำลังพล สส.ทหารที่ติดเชื้อโควิด จากสมาคมแม่บ้าน บก.ทท.