เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มิ.ย.๖๔ เวลา ๑๖๓๐ พล.ต.หญิง​ รัชนี​พร​ ผดุงผล ผอ.ศทส.สส.ทหาร และ น.อ.​ ดิเรก อารีรัตน์ รอง​ ผอ.ศทส.สส.ทหาร (วิชาการ) ได้ทำการตรวจการปฎิบัติจัดกำลังควบคุมพื้นที่แคมป์คนงานพื้นที่ก่อสร้าง และการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายของประชาชนพื้นที่เขตประเวศ โดย ศทส.สส.ทหาร จัดกำลังพล ๑ จุด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย