เมื่อวันที่ ๗ ต.ค.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ กบส.ศทส.สส.ทหาร (กพร.ศทส.สส.ทหาร) นำโดย พ.อ. เอนก สกุลรัตน์  แนะนำประชาสัมพันธ์ Road Show วิถีไอที บก.ทท. (My RTARF) ให้ สน.รอง ผบ.ทสส. (ทอ.) ณ ห้องรับรองสำนักงาน โดยมี พล.อ.ท. สุระ ไชโย หน.ฝสธ.รอง ผบ.ทสส. และคณะ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย