เมื่อวันที่ ๕ ต.ค.๖๔ กบส.ศทส.สส.ทหาร (กพร.ศทส.สส.ทหาร) นำโดย พ.อ. เอนก สกุลรัตน์ แนะนำประชาสัมพันธ์ Road Show วิถีไอที บก.ทท. (My RTARF) ให้ สน.รอง ผบ.ทสส. (ทบ.) ณ ห้องรับรองสำนักงาน โดยมี พล.ท. สุปัญญา วิไลรัตน์ หน.สน.รอง ผบ.ทสส.(ทบ.) และคณะ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย