เมื่อวันที่ ๔ ต.ค.๖๔ กบส.ศทส.สส.ทหาร (กพร.ศทส.สส.ทหาร) จัด จนท.สารสนเทศ สนับสนุนการฉีดวัคซีน covid-19 ณ อาคาร สโมสร บก.ทท.