เมื่อวันที่ ๙ ก.ย.๖๔ กบส.ศทส.สส.ทหาร (กพร.ศทส.สส.ทหาร) สนับสนุนเจ้าหน้าที่สารสนเทศในการฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ณ อาคารสโมสร บก.ทท.