เมื่อวันที่ ๒ ก.ย.๖๔ กบส.ศทส.สส.ทหาร (กพร.ศทส.สส.ทหาร) สนับสนุนเจ้าหน้าที่จัดเตรียมจอภาพ สำหรับการลงทะเบียนการประชุม หน.ส่วนราชการ บก.ทท. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ ณ ทางเข้าห้องประชุม ชั้น ๔ อาคาร บก.ทท.