เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พลตรี หญิง​ รัชนี​พร​ ผดุงผล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร ร่วมพิธีลงนามถวายพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องมุ่งทางธรรม กรมการสื่อสารทหาร