เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ พลตรี หญิง​ รัชนี​พร​ ผดุงผล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร ร่วมพิธีในการพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องมุ่งทางธรรม กรมการสื่อสารทหาร