Print
Category: กิจกรรมและการปฏิบัติราชการ
Hits: 3616

๑๑ ม.ค.๖๓ พลตรี หญิง​ รัชนี​พร​ ผดุงผล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร พร้อมด้วย รอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร ร่วมพิธีในการจัดแสดงกิจกรรมของทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ในส่วนการจัดแสดงของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร ร่วมกับ กองฝึกอบรม กรมการสื่อสารทหาร ณ กองบัญชาการกองทัพไทย

DSCF5847_800x533.jpg DSCF5849_400x600.jpg DSCF5857_800x533.jpg

DSCF5867_800x533.jpg DSCF5887_400x600.jpg DSCF5924_800x533.jpg

DSCF5952_800x533.jpg DSCF5960_800x533.jpg DSCF5979_800x533.jpg

DSCF5985_493x600.jpg DSCF5999_800x533.jpg DSCF6045_800x533.jpg

DSCF6110_400x600.jpg DSCF6120_400x600.jpg DSCF6139_800x533.jpg

DSCF6143_800x533.jpg DSCF6147_400x600.jpg DSCF6172_800x533.jpg

DSCF6185_800x533.jpg timeline_20200111_195632_800x600.jpg