๑๑ ม.ค.๖๓ พลตรี หญิง​ รัชนี​พร​ ผดุงผล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร พร้อมด้วย รอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร ร่วมพิธีในการจัดแสดงกิจกรรมของทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ในส่วนการจัดแสดงของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร ร่วมกับ กองฝึกอบรม กรมการสื่อสารทหาร ณ กองบัญชาการกองทัพไทย