Print
Category: กิจกรรมและการปฏิบัติราชการ
Hits: 3861

พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร โดย พลตรี โชคชัย​ พลสมัคร​ รอง​เจ้ากรม กรมการสื่อสารทหาร และ พลตรีหญิง​ รัชนี​พร​ ผดุงผล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร มีพิธีลงนามในเอกสารรับ - ส่งหน้าที่ และพิธีมอบการบังคับบัญชา ณ ชั้น ๖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร

timeline_20191001_125437.jpg timeline_20191001_125616.jpg timeline_20191001_125631.jpg

timeline_20191001_125634.jpg timeline_20191001_125638.jpg timeline_20191001_125641.jpg

timeline_20191001_125741.jpg timeline_20191001_125744.jpg timeline_20191001_125814.jpg

timeline_20191001_125817.jpg timeline_20191001_130153.jpg timeline_20191001_130159.jpg

timeline_20191001_130202.jpg timeline_20191001_130205.jpg timeline_20191001_173329.jpg

timeline_20191001_173447.jpg timeline_20191001_173455.jpg timeline_20191001_173515.jpg

timeline_20191001_175702.jpg timeline_20191001_175927.jpg