พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร โดย พลตรี โชคชัย​ พลสมัคร​ รอง​เจ้ากรม กรมการสื่อสารทหาร และ พลตรีหญิง​ รัชนี​พร​ ผดุงผล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร มีพิธีลงนามในเอกสารรับ - ส่งหน้าที่ และพิธีมอบการบังคับบัญชา ณ ชั้น ๖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร