act title

เมื่อวันที่ ๘ ต.ค.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ ศทส.สส.ทหาร นำโดย น.อ. เกียรติพงศ์ ศรีโสภา ร.น. รอง ผอ ศทส.สส.ทหาร และคณะ แนะนำประชาสัมพันธ์ Road Show วิถีไอที บก.ทท. (My RTARF) ให้ สน.เสธ.ทหาร ณ ห้องประชุม สลก.ฯ โดยม...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๗ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๓๓๐ ศทส.สส.ทหาร นำโดย น.อ. เกียรติพงศ์ ศรีโสภา ร.น. รอง ผอ ศทส.สส.ทหาร และคณะแนะนำประชาสัมพันธ์ Road Show วิถีไอที บก.ทท. (My RTARF) ให้ สน.รอง เสธ.ทหาร (ทอ.) ณ ห้องประชุม ส...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย.๖๔ พล.ต.หญิง รัชนีพร  ผดุงผล ผอ.ศทส.สส.ทหาร เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร ของข้าราชการ ศทส.สส.ทหาร ณ ลานรวมพล ชั้น ๖ ศทส.สส.ทหาร

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย.๖๔ เวลา ๐๙๔๐ กบส.ศทส.สส.ทหาร (กพร.ศทส.สส.ทหาร) ประชุมติดตามความคืบหน้าระบบงานงบประมาณด้านกำลังพล ณ ห้องประชุม กบส.ศทส.ฯ (กพร.ศทส.ฯ) โดยมี ผอ.ศทส.สส.ทหาร เป็นประธาน

อ่านต่อ

เมื่อวันจันทร์ที่​ ๑๓​ ก.ย.๖๔ ศทส.สส.ทหาร​ จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ศทส.สส.ทหาร​ ครบรอบปีที่​ ๓๑ ได้มีพิธีถวายเครื่องสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีสงฆ์ ณ วัดผาสุกมณีจักร แ...

อ่านต่อ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ ก.ย.๖๔ พล.ต.หญิง​ รัชนี​พร​  ผดุงผล ผอ.ศทส.สส.ทหาร รับรายงานตัวนายทหารประ​ทวน​จำนวน​ ๑ นาย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค.๖๔ พล.ต.หญิง​ รัชนี​พร​ ผดุงผล ผอ.ศทส.สส.ทหาร รับรายงานตัวพนักงานราชการ ณ ศทส.สส.ทหาร

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค.๖๔ ผอ.ศทส.สส.ทหาร ได้รับมอบของเยี่ยมกำลังพล สส.ทหารที่ติดเชื้อโควิด จากสมาคมแม่บ้าน บก.ทท.

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๖ ส.ค.๖๔ เวลา​ ๐๙๐๙ พล.ต.หญิง​ รัชนี​พร​ ผดุง​ผล​ ผอ.ศทส.สส.ทหาร ได้กรุณาประดับเครื่องหมายยศให้ข้าราชการนายทหารชั้นประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๓ นาย ณ ศทส.สส.ทหาร

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค.๖๔ พล.ต.หญิง รัชนีพร ผดุงผล ผอ.ศทส.สส.ทหาร และ น.อ. ดิเรก อารีรัตน์ รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร (วิชาการ) ได้ทาการตรวจการปฏิบัติจัดกาลังควบคุมพื้นที่แคมป์คนงานพื้นที่ก่อสร้าง และการตั้งจุดตร...

อ่านต่อ

เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มิ.ย.๖๔ เวลา ๑๖๓๐ พล.ต.หญิง​ รัชนี​พร​ ผดุงผล ผอ.ศทส.สส.ทหาร และ น.อ.​ ดิเรก อารีรัตน์ รอง​ ผอ.ศทส.สส.ทหาร (วิชาการ) ได้ทำการตรวจการปฎิบัติจัดกำลังควบคุมพื้นที่แคมป์คนงานพื้นที่ก่อสร...

อ่านต่อ

act title2

เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค.๖๔ เวลา ๐๘๐๐ กบส.ศทส.สส.ทหาร (กพร.ศทส.สส.ทหาร) แนะนำประชาสัมพันธ์ระบบสารสนสนเทศ วิถีไอที บก.ทท. (My RTARF) ให้ สน.รอง ผบ.ทสส. (ทท.) โดยมี พล.ท. เทพชาตรี  ฝั่งสระ  ปษ.บก.ทท...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค.๖๔ กบส.ศทส.สส.ทหาร (กพร.ศทส.สส.ทหาร) จัด จนท.สารสนเทศ สนับสนุนการฉีดวัคซีน covid-19 ณ อาคาร สโมสร บก.ทท.

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๖๔ เวลา ๐๘๐๐ กบส.ศทส.สส.ทหาร (กพร.ศทส.สส.ทหาร) จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนจอแสดงผล และระบบลงทะเบียนรับบริจาคโลหิต ให้กับ สนพ.ยบ.ทหาร

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๓๐๐ กบส.ศทส.สส.ทหาร (กพร.ศทส.สส.ทหาร) จัดเจ้าหน้าที่แนะนำประชาสัมพันธ์ระบบสารสนสนเทศ วิถีไอที บก.ทท. (My RTARF) ให้ สน.รอง ผบ.ทสส. (ทร.) ณ ห้องประชุม สน.รอง ผบ.ทสส. (ทร.) โ...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค.๖๔ เวลา ๐๙๓๐ กบส.ศทส.สส.ทหาร (กพร.ศทส.สส.ทหาร) จัดเจ้าหน้าที่แนะนำประชาสัมพันธ์ระบบสารสนสนเทศ วิถีไอที บก.ทท. (My RTARF) ให้ สน.รอง เสธ.ทหาร (ทท.) ณ ห้องประชุม สลก.ฯ โดยมี พล.ต. ศิร...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๗ ต.ค.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ กบส.ศทส.สส.ทหาร (กพร.ศทส.สส.ทหาร) นำโดย พ.อ. เอนก สกุลรัตน์  แนะนำประชาสัมพันธ์ Road Show วิถีไอที บก.ทท. (My RTARF) ให้ สน.รอง ผบ.ทสส. (ทอ.) ณ ห้องรับรองสำนักงาน โ...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๖ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๓๐๐ กบส.ศทส.สส.ทหาร (กพร.ศทส.สส.ทหาร) ซักซ้อมการนำเสนอระบบ COP  ให้กับ พ.อ.ชัยพร เดชเจริญ รอง ผอ.สปก.ยก.ทหาร เพื่อเตรียมการนำเสนอระบบ COP ให้กับ เสธ.ทหาร

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๕ ต.ค.๖๔ กบส.ศทส.สส.ทหาร (กพร.ศทส.สส.ทหาร) นำโดย พ.อ. เอนก สกุลรัตน์ แนะนำประชาสัมพันธ์ Road Show วิถีไอที บก.ทท. (My RTARF) ให้ สน.รอง ผบ.ทสส. (ทบ.) ณ ห้องรับรองสำนักงาน โดยมี พล.ท. ...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๔ ต.ค.๖๔ กบส.ศทส.สส.ทหาร (กพร.ศทส.สส.ทหาร) จัด จนท.สารสนเทศ สนับสนุนการฉีดวัคซีน covid-19 ณ อาคาร สโมสร บก.ทท.

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๔๐๐ กบส.ศทส.สส.ทหาร (กพร.ศทส.สส.ทหาร) สนับสนุนการลงทะเบียนด้วย QR - Codeและติดตั้งแอปพลิเคชัน My RTARF การประชุมประชุมแถลงนโยบายของ ผบ.ทสส./ผบ.ศบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๔ เวลา ๐๘๐๐ กบส.ศทส.สส.ทหาร (กพร.ศทส.สส.ทหาร) สนับสนุนงานติดตั้งแอปพลิเคชัน My RTARF ให้กับ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด บก.ทท. ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพล ณ หน้าห้องนเรศวร บก.ทท. ...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย.๖๔ เวลา ๑๓๐๐ กบส.ศทส.สส.ทหาร (กพร.ศทส.สส.ทหาร) นำเสนอการใช้งานระบบ E-Document ให้ สบ.ทหาร โดยมี จก.สบ.ทหาร เป็นประธาน ณ ห้องประชุม สบ.ทหาร

อ่านต่อ

act pr